Stwórz własny słownik dla Lexpanse lub LexpansePro

Na tej stronie możesz przygotować własny słownik dla Lexpanse lub LexpansePro.
Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Instrukcje:
 1. Wpisz nazwę plików słownika (pole obowiązkowe). Tylko litery alfabetu łacińskiego (angielski alfabet) + cyfry są dopuszczalne dla nazwy plików ze słownikiem. Spacje zostaną zastąpione podkreślnikiem. Upewnij się, że ta nazwa jest odmienna od innych słowników które masz już zainstalowane w folderze "lexpansedicts" w Androidzie.
  W nazwie słownika, która będzie widoczna dla użytkownika, możesz użyć dowolnych liter z dowolnego alfabetu.
 2. Wpisz pozostałe informacje w dowolnym alfabecie (pola opcjonalne).
 3. Wpisz terminy i definicje. Możesz je też wkleić, ale pamiętaj, znak nowej linii oznacza nowy termin lub definicję.
  Fraza w polu "Terminy" odpowiada definicji w polu "Definicje" znajdującej się w tej samej linii co fraza.
  Nie można używać tagów html w terminie, ale można użyć formatowania html w przypadku definicji. Jednak powinieneś pamiętać, że im prostszy kod html, tym większe szanse, że definicja będzie jednolicie wyświetlana w różnych przeglądarkach.
  * Więcej na temat html w definicjach
 4. Wyślij dane. Słownik zostanie skompilowany i bezpośrednio odesłany do Ciebie w postaci spakowanego pliku.
 5. Rozpakuj ten plik do folderu "lexpansedicts" na swoim urządzeniu z Androidem. Słownik zostanie dodany do Twoich pozostałych słowników przy następnym uruchomieniu Lexpanse lub LexpansePro.
 6. Ciesz się swoim samodzielnie utworzonym słownikiem. Możesz podzielić się nim z innymi użytkownikami Lexpanse lub LexpansePro.
Przed wysłaniem danych, upewnij się, że liczba linii w polu "Terminy" jest równa liczbie linii w polu "Definicje"!

Nazwa/y słownika (pola obowiązkowe)
 * 
 * 

Dodatkowa informacja (pola opcjonalne)

Terminy i definicje
 * Terminy: (maks. wielkość: 10MB) * Definicje: (maks. wielkość: 30MB)


* Zasady dotyczące definicji formatowanych w html:
  WAŻNE: Definicje nie przestrzegające poniższych zasad nie zostaną umieszczone w słowniku.